Anunt

Anul 2018
 • Informatii Legea nr. 62 din 2018 privind combaterea buruienii ambrozia (Adaugat la data 18.09.2018) Vizualizare
  • Anunt public COMUNA BANEASA, titular al proiectului „ Pod peste paraul Baneasa, in Comuna Baneasa, Judetul Galati”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmentionat, propus a fi amplasat inl Comuna Baneasa, satul Baneasa, Judetul Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 08.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro/Reglementari/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 26.07.2018. (Adaugat la data 20.07.2018) Vizualizare
   • Anunt public - Comuna Baneasa anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Pod peste paraul Baneasa, in comuna Baneasa, Judetul Galati”, propus a fi amplasat in Comuna Baneasa, sat Baneasa, Judetul Galati .Informatiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul Comunei Baneasa, in zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16 si vineri intre orele 8.30-13.30.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, APM Galati. (Adaugat la data 12.03.2018) Vizualizare
    Anul 2017
    • Consiliul Local Baneasa, titular al proiectului „ Refacere 3735 m.l. drumuri satesti si refacere podete metalice, Comuna Baneasa, Judetul Galati”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul „ Refacere 3735 m.l. drumuri satesti si refacere podete metalice, Comuna Baneasa, Judetul Galati” propus ai amplasat in intravilan Comuna Baneasa, sat Baneasa, Judetul Galati, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati din Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 8:30-16:00 si vineri intre orele 8:30-13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro- reglementari-acordul de mediu-proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 27.12.2017. (Adaugat la data 20.12.2017) Vizualizare
     • Anunt public - proces verbal nr. 651 din 11.10.2017 - afisarea la avizierul amenajat la intrarea in sediul Primariei Baneasa pentru proiectul " Refacere 3735 ml drumuri satesti si refacere podete metalice, Comuna Baneasa, judetul Galati" (Adaugat la data 11.10.2017) Vizualizare