Proiecte / Hotarari

Anul 2017
 • privind stabilirea salariilor functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Baneasa, judetul Galati in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 79/2017 si 82/2017 Nr: 53 (Adaugat la data 29.12.2017) Vizualizare
  • privind Adresa nr. 27925 din 20.12.2017 Anaf - sumele rezultate in urma repartizate pe unitatii administrativ-teritoriale, pentru anul 2017 Nr: 27925 (Adaugat la data 20.12.2017) Vizualizare
   • Adresa nr. 27925 Vizualizare
   • BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021 funct10 Vizualizare
   • BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021 SECTIUNEA DEZVOLTARE dezv02 Vizualizare
   • BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021 SECTIUNEA FUNCTIONARE funct02 Vizualizare
   • PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE Vizualizare
  • privind HCL 31 din 28.07.2017 privind aprobarea reancadrarii si a stabilirii salariilor functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Baneasa, judetul Galati in conformitate cu prevederile Legii nr. 153 / 2017 si Anexa Nr: 31 (Adaugat la data 28.07.2017) Vizualizare
   Anul 2016
   • privind aprobarea organigramei si statului de functii al functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baneasa, judetul Galati Nr: 9 (Adaugat la data 06.07.2016) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
    Anul 2015