Anunturi

Anul 2023
 • Proces verbal final din 10.03.2023 concurs Referent, clasa III (Adaugat la data 10.03.2023) Vizualizare
  • Proces verbal din 10.03.2023 proba scrisa concurs Referent, clasa III (Adaugat la data 10.03.2023) Vizualizare
   • Proces verbal din 10.03.2023 proba interviu concurs Referent, clasa III (Adaugat la data 10.03.2023) Vizualizare
    • Proces verbal din 02.03.2023 privind selectie dosare concurs Referent, clasa III Compartiment financiar-contabil, Resurse umane, Urbanism și amenajarea teritoriului (Adaugat la data 02.03.2023) Vizualizare
     • Anunț Primăria Comunei Băneasa, cu sediul în Comuna Băneasa, Județul Galați, anunță organizarea concursului, în data de 10.03.2023, orele 1000, pentru ocuparea postului vacant din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Băneasa, Județul Galați după cum urmează: 1. Funcția publică: Referent, clasa III Compartiment financiar-contabil, Resurse umane, Urbanism și amenajarea teritoriului, -1 post (Adaugat la data 22.02.2023) Vizualizare
      • Anunt public din 17.02.2023 – decizie etapa de incadrare acord de mediu (Adaugat la data 17.02.2023) Vizualizare
       • Anunt important privind distribuire produse pachete alimentare POAD 2020 – 2022 (Adaugat la data 31.01.2023) Vizualizare
        Anul 2022
        • Materiale informative privind compostarea individuala a biodeseurilor menajere (Adaugat la data 16.12.2022) Vizualizare
         • Anunt nr. 3717 din 07.12.2022 privind anulare procedura de concesionare prin licitatie publica (Adaugat la data 07.12.2022) Vizualizare
          • Anunt licitatie – concesiune nr. 3398 din 09.11.2022 Primăria Comunei Băneasa, jud. Galați, cu sediul în Com. Băneasa, strada Sfântul Vievod Ștefan cel Mare, nr. 18, CUI 4298571, tel 0236/348 750, fax 0236/341 347, baneasa@gl.e-adm.ro, organizează în data de 07.12.2022, ora 10.00, licitație în vederea concesionării terenului în suprafață de 5086,00 mp, ce face parte din domeniul public al Comunei Băneasa (Adaugat la data 09.11.2022) Vizualizare
           • Anunț de licitație – vanzare teren nr. 3397 din 09.11.2022 Primăria Comunei Băneasa, jud. Galați, cu sediul în Com. Băneasa, strada Sfântul Vievod Ștefan cel Mare, nr. 18, CUI 4298571, tel 0236/348 750, fax 0236/341 347, baneasa@gl.e-adm.ro, organizează în data de 07.12.2022, ora 10.00, licitație în vederea vânzării terenului în suprafață de 13.824 mp, ce face parte din domeniul privat al Comunei Băneasa. (Adaugat la data 09.11.2022) Vizualizare
            • Anunt public nr. 2693 din 11.09.2022 privind obligația de înscriere în Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate si Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Băneasa (Adaugat la data 11.09.2022) Vizualizare Vizualizare
             • Adresă anunt licitatie publica A VGL 1359/10.08.2022 (Adaugat la data 10.08.2022) Vizualizare
              • Anunt nr. 1359 din 27.06.2022 privind vanzare bunuri imobile (Adaugat la data 27.06.2022) Vizualizare
               • Anunț de participare nr. 1164 din 21.04.2022 pentru inchirierea pasunilor comunale (Adaugat la data 21.04.2022) Vizualizare
                • Intentie de elaborare Plan Urbanistic (Adaugat la data 08.03.2022) Vizualizare
                 • Autorecenzeaza-te online 14.03.2022 – 15.05.2022 – Recensamantul populatiei si locuintelor (Adaugat la data 08.03.2022) Vizualizare
                  Anul 2021
                  • Anunt din 21.04.2021 atribuire directa pasuni (Adaugat la data 21.04.2021) Vizualizare
                   • Anunt nr. 949 din 02.04.2021 participare licitatie deschisa – Inchirierea pasunilor comunale (Adaugat la data 02.04.2021) Vizualizare
                    Anul 2020
                    • Comunicarea nr. 2782 din 16.10.2020 si Incheierea Judecătoriei Targu Bujor nr.55 din 15.10.2020 privind validarea alegerii primarului comunei Baneasa – dl. Gache George – Aurelian (Adaugat la data 16.10.2020) Vizualizare
                     • Anunt public UAT BĂNEASA, anunță publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galați de încadrare fără evaluare de mediu a planului „ Amenajament Pastoral al pajiștilor din comuna Băneasa”, amplasat în comuna Băneasa, Județul Galați. (Adaugat la data 18.02.2020) Vizualizare
                      Anul 2019
                      • Proces verbal nr. 5602 din 18.07.2019 sechestru pentru bunuri mobile (Adaugat la data 18.07.2019) Vizualizare
                       • Anunt public – Comuna Baneasa anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ” Infiintare sistem de alimentare cu apa in sat Roscani, comuna Baneasa, jud. Galati”, propus a fi realizat in sat Roscani, comuna Baneasa, judetul Galati. (Adaugat la data 25.04.2019) Vizualizare
                        • ANUNŢ PUBLIC Comuna Baneasa, titular al proiectului „Modernizare drumuri săteşti şi amenajare peisagistică, Comuna Băneasa, Judeţul Galaţi”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul „Modernizare drumuri săteşti şi amenajare peisagistică, Comuna Băneasa, Judeţul Galaţi” propus ai amplasat in intravilan Comuna Baneasa, sat Baneasa, Judetul Galati, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati din Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 9:00-15:00 si vineri intre orele 9:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro- reglementari-acordul de mediu-proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 24.03.2019. (Adaugat la data 14.03.2019) Vizualizare
                         Anul 2018
                         • ANUNȚ PUBLIC UAT Comuna Băneasa anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de incadrare nr.217/21.03.2018 revizuite pentru proiectul ,,Pod din beton armat peste paraul Chineja in punctul la rampă Comuna Băneasa, Județul Galați,, amplasat in Comuna Băneasa. Decizia autoritații de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr.2, Galați și la sediul UAT Comuna Băneasa,din Comuna Băneasa, Județul Galați, in zilele de luni-joi intre orele 8,30-16,00 și vineri intre orele 8,30-13,30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Reglementări –Acordul de mediu-Proiect decizie etapă de incadrare. Observațiile/contestațiile publicul se primesc la sediul autoritații competente pentru protecția mediului A.P.M Galați din str. Regiment 11 Siret, nr.2, Galați, in termen de 10 zile de la publicare, pana la data de 18.11.2018. (Adaugat la data 08.11.2018) Vizualizare
                          • Informatii Legea nr. 62 din 2018 privind combaterea buruienii ambrozia (Adaugat la data 18.09.2018) Vizualizare
                           • Anunt public COMUNA BANEASA, titular al proiectului „ Pod peste paraul Baneasa, in Comuna Baneasa, Judetul Galati”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmentionat, propus a fi amplasat inl Comuna Baneasa, satul Baneasa, Judetul Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 08.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro/Reglementari/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 26.07.2018. (Adaugat la data 20.07.2018) Vizualizare
                            • Anunt public – Comuna Baneasa anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Pod peste paraul Baneasa, in comuna Baneasa, Judetul Galati”, propus a fi amplasat in Comuna Baneasa, sat Baneasa, Judetul Galati .Informatiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul Comunei Baneasa, in zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16 si vineri intre orele 8.30-13.30.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, APM Galati. (Adaugat la data 12.03.2018) Vizualizare
                             Anul 2017
                             • Consiliul Local Baneasa, titular al proiectului „ Refacere 3735 m.l. drumuri satesti si refacere podete metalice, Comuna Baneasa, Judetul Galati”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul „ Refacere 3735 m.l. drumuri satesti si refacere podete metalice, Comuna Baneasa, Judetul Galati” propus ai amplasat in intravilan Comuna Baneasa, sat Baneasa, Judetul Galati, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati din Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 8:30-16:00 si vineri intre orele 8:30-13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro- reglementari-acordul de mediu-proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 27.12.2017. (Adaugat la data 20.12.2017) Vizualizare
                              • Anunt public – proces verbal nr. 651 din 11.10.2017 – afisarea la avizierul amenajat la intrarea in sediul Primariei Baneasa pentru proiectul ” Refacere 3735 ml drumuri satesti si refacere podete metalice, Comuna Baneasa, judetul Galati” (Adaugat la data 11.10.2017) Vizualizare