Achizitii publice

Anunt din 21.04.2021 atribuire directa pasuni (Adaugat la data 21.04.2021) Vizualizare
Anunt nr. 949 din 02.04.2021 participare licitatie deschisa – Inchirierea pasunilor comunale Vizualizare

JUDETUL GALATI, PRIMARIA BANEASA NR.647/03.04.2019, baneasa@gl.e-adm.ro; Tel/Fax:0236/341347 

Anunt de participare la licitatie deschisa  INCHIRIEREA PASUNILOR COMUNALE 

1. Primaria comunei Baneasa, judetul Galati,cod 807030 tel/fax 0236/341347, pag web: www.primariacomuneibaneasa.ro; e-mail: baneasa@gl.e-adm.ro organizeaza o procedura de “Licitatie publica deschisa” pentru inchirierea pasunilor comunale disponibile.
2. Contractul nu este destinat atelierelor protejate sau unui program de angajare protejata.
3. Procedura de atribuire aplicata, fiind – LICITATIA DESCHISA, potrivit cu Ordonanta 34/2013, modificata de Lg.86/2014 si HG nr.78/2015 .
4. Locatia “trupurilor de pasune” supuse inchirierii este raspandita, in satele si localitatile din u.a.t. comuna Baneasa, dupa cum urmeaza:

Nr. crt

Denumirea trupului de păşune

Tarla/parcelă C.F./ nr. cadastral

Localitatea

Suprafaţa totală –ha-

Suprafaţa disponibilă pentru inchiriat -ha

1

HOLM

T164/P1415

Roscani

4,03

4,03

2

VALEA BREHNEI

T114/P946

Roscani

7,10

7,10

3

VALEA LUPULUI

T167//1426

Roscani

1,12

1,12

7

HOLM

T188/1512

Roscani

1,40

1,40

8

TOTAL

 

 

13,65

13,65

5. Inchirierea suprafetelor de pasuni se face, potrivit Ordonantei nr.34/2013 si a HG nr.1064/2014, completate cu Legea 86/2014 si cu HG 78/2014.
6. Ofertele alternative fiind interzise si inacceptabile. Lipsa unui document de calificare obligatoriu va conduce la descalificarea ofertantului respectiv.
7. Documentatia de atribuire se poate ridica de la biroul contabilitate-impozite si taxe contra sumei de 10 lei.
8. Termenul limita pentru depunerea ofertelor fiind de : 15.04.2019, ora:12:00, la sediul primarie Baneasa, comuna Baneasa, judetul Galati, cod 807030, si vor fi redactate in limba romana, depuse in plic sigilat.
9. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 16.04.2019, ora 13:00, la sediul primarie, din localitatea Baneasa.

Se solicita prezentarea urmatoarelor documente : dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor si detinerii exploatatiei pe raza administrativ teritoriala unde se afla pasunea inchiriata – Adeverinta de la medicul veterinar de circumscriptie privind : codul de exploatatie, locul exploatatiei si numarul de animale detinute la data depunerii ofertei; Act constitutiv statut, din care sa rezulte ca poate desfasura activitate de cresterea animalelor si prelucrarea laptelui – copie conform cu originalul- pentru persoane juridice; Certificat de inregistrare CUI – copie conform cu originalul- pentru persoane juridice; Autorizatie de functionare – copie conform cu originalul – pentru persoane fizice autorizate; Copie de pe cartea de identitate – pentru persoane fizice; Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre Primaria in a carei raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata. Primar, GACHE GEORGE-AURELIAN

Anunt de participare la licitatie deschisa  INCHIRIEREA PASUNILOR COMUNALE NR.163/16.03.2018
1. Primaria comunei Baneasa, judetul Galati,cod 807030 tel/fax 0236/348750, pag web: www.primariacomuneibaneasa.ro; e-mail: consiliullocalbaneasa@yahoo.com organizeaza o procedura de “Licitatie publica deschisa” pentru inchirierea pasunilor comunale disponibile. 
2. Contractul nu este destinat atelierelor protejate sau unui program de angajare protejata. 
3. Procedura de atribuire aplicata, fiind – LICITATIA DESCHISA, potrivit cu Ordonanta 34/2013, modificata de Lg.86/2014 si HG nr.78/2015. 
4. Locatia “trupurilor de pasune” supuse inchirierii este raspandita, in satele si localitatile din u.a.t. comuna Baneasa, dupa cum urmeaza: 

 

Nr. crt

Denumirea trupului de păşune

Tarla/parcelă C.F./ nr. cadastral

Localitatea

Suprafaţa totală –ha-

Suprafaţa disponibilă pentru inchiriat -ha

1

VALEA LUPULUI

T167/P1426

Roscani

10,00

10,00

2

VALEA BREHNEI

T114/P946

Roscani

22,85

22,85

3

LA PINI

T21//197

Baneasa

16,25

16,25

4

HULA HORGHIDAN

T24/P211

Baneasa

6,42

6,42

5

HULA HORGHIDAN

T22/P205

Baneasa

5,85

5,85

6

HULA HORGHIDAN

T45/P362

Baneasa

16,06

16,06

7

VALEA PARULUI

T188/1501

Roscani

8,00

8,00

8

TOTAL

 

 

85,43

85,43

 5. Inchirierea suprafetelor de pasuni se face, potrivit Ordonantei nr.34/2013 si a HG nr.1064/2014, completate cu Legea 86/2014 si cu HG 78/2014.
6. Ofertele alternative fiind interzise si inacceptabile. Lipsa unui document de calificare obligatoriu va conduce la descalificarea ofertantului respectiv.
7. Documentatia de atribuire se poate ridica de la biroul contabilitate-impozite si taxe contra sumei de 10 lei.
8. Termenul limita pentru depunerea ofertelor fiind de : 26.03.2018, ora:12:00, la sediul primarie Baneasa, comuna Baneasa, judetul Galati, cod 807030, si vor fi redactate in limba romana, depuse in plic sigilat.
9. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 27.03.2018, ora 13:00, la sediul primarie, din localitatea Baneasa.

Se  solicita prezentarea urmatoarelor documente: dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor si detinerii exploatatiei pe raza administrativ teritoriala unde se afla pasunea inchiriata – Adeverinta de la medicul veterinar de circumscriptie privind : codul de exploatatie, locul exploatatiei si numarul de animale detinute la data depunerii ofertei; Act constitutiv statut, din care sa rezulte ca poate desfasura activitate de cresterea animalelor si prelucrarea laptelui – copie conform cu originalul- pentru persoane juridice; Certificat de inregistrare CUI – copie conform cu originalul- pentru persoane juridice; Autorizatie de functionare – copie conform cu originalul – pentru persoane fizice autorizate; Copie de pe cartea de identitate – pentru persoane fizice; Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre Primaria in a carei raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata.

 Primar, GACHE GEORGE-AURELIAN