Transparenta decizionala

Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link  

 1. Procedura Sistemului de Control Managerial: CIRCUITUL DOCUMENTELOR click aici
 2. DISPOZIŢIA Nr. 13 din 01.09.2014 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu: click aici
  • Anexa nr.1 la Dispoziţia nr. 13/01.09.2014 CADRUL GENERAL al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv: click aici
  • Anexa nr. 2 la Dispoziţia nr. 13/01.09.2014 TABEL cuprinzând specimenele de semnături ale angajaţilor care exercită controlul financiar preventiv propriu şi viza de compartiment: click aici
  • Anexa nr. 3 la Dispoziţia nr. 13/01.09.2014 TABEL cuprinzând specimenele de semnături ale persoanelor care semnează documente ce se supun controlului financiar preventiv propriu: click aici
  • Anexa nr. 4 la Dispoziţia nr. 13/01.09.2014 Listele de verificare pentru operaţiunile cuprinse în Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv: click aici
  • Anexa nr. 5 la Dispoziţia nr. 13/01.09.2014 COD SPECIFIC de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu: click aici